Współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Z przyjemnością możemy poinformować, że w połowie maja rozpoczęliśmy długofalową współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Misją PUIG jest wspieranie i promocja tego co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Rozpoczęcie współpracy umożliwia nam uczestnictwo w targach, szkoleniach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami ukraińskimi, rozszerzania międzynarodowej współpracy biznesowej oraz wsparcie w kontaktach z ukraińskimi organizacjami gospodarczymi oraz organami władzy.

PUIG - Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza