Współpraca z Polską Federacją Szpitali

Na początku marca nawiązaliśmy współpracę z Polską Federacją Szpitali, ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 250 szpitali oraz ekspertów i firm międzynarodowych z dziedzin związanych z systemem ochrony zdrowia.

PFSZ - Polska Federacja Szpitali - logo
Polska Federacja Szpitali

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali związana z lepszym finansowaniem jednostek, bezpieczeństwem pacjentów, wzrostem znaczenia kadry zarządzającej, jej edukacja oraz wsparcie ustawodawstwa w tym zakresie. PFSz jest również członkiem Europejskiej Federacji szpitali HOPE, a także Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji szpitali. Wspólnie działamy na rzecz dobrostanu szpitali w Polsce, UE oraz na świecie, skupiamy się na promowaniu działań PFSz oraz aktywnie uczestniczymy w konferencjach organizacji.