PMM Medical GmbH - Testzentren, Telemedizin - Logo

PMM Medical UG jest niemiecką firmą, która skupia się na wkładzie technologii w polepszanie jakości opieki zdrowotnej.
Nasz pierwszy zakres działalności to centra testowe, których wkład w walkę z koronawirusem jest niezaprzeczalny.
Kolejnym priorytetem jest zapewnienie naszym klientom kompleksowej opieki nad ich zdrowiem, dzięki wykorzystaniu telemedycyny.

Centra testowe

Testy

Czas pandemii jest trudny dla całej naszej planety i cywilizacji.

Włączyliśmy się w pomoc i solidarność społeczną, wykonując testy obywatelskie w Niemczech. Nawiązaliśmy współpracę z polskim producentem Testów firmą BioMaxima. Czerpiemy wiedzę i doświadczenie od najlepszych. BioMaxima to europejski lider nowych technologii biomolekularnych oraz diagnostycznych.


Więcej

Test przeciwko koronawirusowi
Sidly - opaska telemedyczna dla seniorów
Telemedycyna

Opaska telemedyczna

Umożliwia każdej osobie stałą opiekę medyczną, niezależnie od miejsca, czasu i wykonywanych czynności.

Naszą strategią jest tworzenie rozwiązań dostarczających na czas odpowiednie informacje personelowi medycznemu i opiekuńczemu oraz opracowanie algorytmów predykcji zdarzeń.


Więcej