Współpraca z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Z przyjemnością możemy poinformować, że w połowie maja rozpoczęliśmy długofalową współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Misją PUIG jest wspieranie i promocja tego co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Rozpoczęcie współpracy umożliwia nam uczestnictwo w targach, szkoleniach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami ukraińskimi, rozszerzania międzynarodowej współpracy biznesowej oraz wsparcie w kontaktach z ukraińskimi organizacjami gospodarczymi oraz organami władzy.

Współpraca z Polską Federacją Szpitali

Na początku marca nawiązaliśmy współpracę z Polską Federacją Szpitali, ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 250 szpitali oraz ekspertów i firm międzynarodowych z dziedzin związanych z systemem ochrony zdrowia. Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali związana z lepszym finansowaniem jednostek, bezpieczeństwem pacjentów, wzrostem znaczenia kadry zarządzającej, jej edukacja oraz wsparcie ustawodawstwa w tym zakresie. PFSz jest również członkiem Europejskiej Federacji szpitali HOPE, a także Światowej Federacji Szpitali … Więcej…

Profesor Fedorowski wspiera opieką mentorską działania PMM Medical GmbH

W grudniu 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z profesorem Jarosławem J. Fedorowskim, który zgodził się wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą nasze codzienne działania w sektorze Healtcare związane z rozwojem i propagowaniem innowacyjnych produktów medycznych. Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej … Więcej…