Automatyzacja opieki zdrowotnej. VII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach

W dniach 11-12 kwietnia 2022 roku w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski odbędzie się VII Europejski Kongres Samorządów. Kongres, organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich, to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

VII Europejski Kongres Samorządów 2022, Mikołajki - logo
VII Europejski
Kongres Samorządów

PMM Medical będzie partnerem wspierającym tego wydarzenia. Główne nasze działania w ramach kongresu realizowane będą w ramach panelu: „Automatyzacja opieki zdrowotnej. Jakie rozwiązania wybierać i finansować?”. Reprezentować firmę będzie prezes PMM Medical GmbH Marek Pytel.

Automatyzacja opieki zdrowotnej jest jednym z najpilniejszych i być może najtrudniejszych zadań na świecie. Idea „Smart Hospital” to rozwiązania ułatwiające skuteczne zarządzanie danymi medycznymi z wykorzystaniem i wsparciem nowych technologii. Inteligentny szpital to nie tylko inteligentne zarządzanie, ale też bardzo dobra komunikacja wewnętrzna oraz właściwie zgromadzone i przeanalizowane dane ze wszystkich jednostek. Co już mamy, a czego jeszcze potrzebujemy, aby zostać „smart”?