Razem możemy więcej! Zbiórka dla szpitali w Ukrainie

Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę postanowiliśmy podjąć współpracę z Medycyną Praktyczną oraz Instytutem Ratownictwa Medycznego, aby nieść pomoc obywatelom zaatakowanego kraju. Zaangażowaliśmy się w zbiórkę materiałów i środków medycznych, gdyż jako firma z branży medycznej mamy świadomość ogromnego zapotrzebowania na specjalistyczne narzędzia i środki do udzielania pierwszej pomocy medycznej niezbędnych w opiece szpitalnej, szczególnie w rejonach objętych działaniami wojennymi. W dniu 13.03.2022 zebrane przez … Więcej…

Współpraca z Polską Federacją Szpitali

Na początku marca nawiązaliśmy współpracę z Polską Federacją Szpitali, ogólnopolską organizacją zrzeszającą ponad 250 szpitali oraz ekspertów i firm międzynarodowych z dziedzin związanych z systemem ochrony zdrowia. Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali związana z lepszym finansowaniem jednostek, bezpieczeństwem pacjentów, wzrostem znaczenia kadry zarządzającej, jej edukacja oraz wsparcie ustawodawstwa w tym zakresie. PFSz jest również członkiem Europejskiej Federacji szpitali HOPE, a także Światowej Federacji Szpitali … Więcej…

Profesor Fedorowski wspiera opieką mentorską działania PMM Medical GmbH

W grudniu 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z profesorem Jarosławem J. Fedorowskim, który zgodził się wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą nasze codzienne działania w sektorze Healtcare związane z rozwojem i propagowaniem innowacyjnych produktów medycznych. Jarosław J. Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz organizacji kompleksowej ochrony zdrowia. Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej … Więcej…